The Mini Aphrodite Set-Necklaces-Awe InspiredThe Mini Aphrodite Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Mini Aphrodite Set

$150.00
Sterling Silver
The Mini Athena Set-Necklaces-Awe InspiredThe Mini Athena Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Mini Athena Set

$175.00
14k Yellow Gold Vermeil
The Mini Athena Set-Necklaces-Awe InspiredThe Mini Athena Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Mini Athena Set

$150.00
Sterling Silver
Joan of Arc + Shield Necklace Set-Necklaces-Awe InspiredJoan of Arc + Shield Necklace Set-Necklaces-Awe Inspired

Joan of Arc + Shield Necklace Set

$245.00
14k Yellow Gold Vermeil
The Perfect Duo Layering Set-Necklaces-Awe InspiredThe Perfect Duo Layering Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Perfect Duo Layering Set

$170.00
14k Yellow Gold Vermeil
The Perfect Duo Layering Set-Necklaces-Awe InspiredThe Perfect Duo Layering Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Perfect Duo Layering Set

$160.00
Sterling Silver
The Greats Set-Necklaces-Awe InspiredThe Greats Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Greats Set

$270.00
14k Yellow Gold Vermeil
The Greats Set-Necklaces-Awe InspiredThe Greats Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

The Greats Set

$250.00
Sterling Silver
Moon Locket Set-Necklaces-Awe InspiredMoon Locket Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Moon Locket Set

$345.00
14k Yellow Gold Vermeil
Moon Locket Set-Necklaces-Awe InspiredMoon Locket Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Moon Locket Set

$295.00
Sterling Silver
Mother Earth Set-Necklaces-Awe InspiredMother Earth Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Mother Earth Set

$270.00
14k Yellow Gold Vermeil
Mother Earth Set-Necklaces-Awe InspiredMother Earth Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Mother Earth Set

$245.00
Sterling Silver
Mother Mary Set-Necklaces-Awe InspiredMother Mary Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Mother Mary Set

$270.00
14k Yellow Gold Vermeil
Mother Mary Set-Necklaces-Awe InspiredMother Mary Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Mother Mary Set

$245.00
Sterling Silver
Oshun Set-Necklaces-Awe InspiredOshun Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Oshun Set

$270.00
14k Yellow Gold Vermeil
Oshun Set-Necklaces-Awe InspiredOshun Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Oshun Set

$245.00
Sterling Silver
Lakshmi Set-Necklaces-Awe InspiredLakshmi Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Lakshmi Set

$270.00
14k Yellow Gold Vermeil
Lakshmi Set-Necklaces-Awe InspiredLakshmi Set-Necklaces-Awe Inspired
New Arrival

Lakshmi Set

$245.00
Sterling Silver